+420 725 442 808  (9-15:00)
Mena
EUR
Jazyk
Filtrovať podľa predajní
Nastavte filter a nájdite predajňu vo vašom okolí.
0 Váš košík
Váš nákupný košík je prázdny
Doprava zadarmo od 60 EUR

1) Reklamácia

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov. Reklamácie uplatňujte v záručnej dobe. Reklamáciu môžete osobne odovzdať na všetkých našich predajniach, alebo nám tovar doručte späť, vo vhodnom obale (osobne, alebo ako obyčajnú zásielku). Na zasielanie a evidenciu reklamácií využívame portál RETINO, ktorý uľahčí Váš prehľad nad celým procesom. Portál nájdete na stránke Reklamácie a vrátenia tovaru.
 

 • V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote. V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného zákonníka, nie je tu zákonné určenie lehoty, ale aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase. Pokiaľ bude reklamácia uznaná, tovar bude opravený a zaslaný na uvedenú adresu.
 • Výrobky je možné reklamovať iba čisté. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, taká zásielka nemôže byť prijatá.
 • V prípade neopraviteľnej záručnej závady bude zaslaný rovnaký nový výrobok, alebo vrátená kúpna cena.
 • U všetkých výrobkov na e-shope je popísaná ich údržba. Pri ošetrovaní vždy postupujte podľa popísaného návodu a ošetrovacích symbolov údržby. Zabránite tak znehodnoteniu výrobku a predĺžite jeho životnosť. Výrobky, u ktorých bude vykonaný neodborný zásah, nebudú uznané v reklamácii. Reklamácie nemožno tiež uplatniť na škody spôsobené mechanickým poškodením alebo jeho opotrebením v dôsledku používania. Reklamáciu je potrebné uplatniť čo najskôr po zistení závady bez zbytočného odkladu, aby bolo možné určiť správnu príčinu vady.
 • Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.


Reklamovaný tovar môžete odoslať na adresu ako cez dopravcu ponúkané v portáli Retino, tak aj akýmkoľvek iným na adresu:

KLIMATEX a.s.
Pražská 55A
679 61 Letovice

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľov, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy o dodávke tovaru (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk 

Spotrebiteľ môže taktiež využiť online platformu pre riešenie sporov, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

2) Vrátenie tovaru

Pokiaľ Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje náš tovar zakúpený v našom e-shope www.klimatex.eu, máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30tich kalendárnych dní bez udania dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy vyplýva zo zákona č. 367/2000 Zb.

Lehota na odstúpenie začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si prevezmete tovar v piatok, doba na vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane). Pokiaľ lehota končí cez víkend alebo vo sviatok, je ako posledný deň lehoty braný najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané v lehote.

Na zasielanie a evidenciu vrátenia tovaru využívame portál RETINO, ktorý uľahčí Váš prehľad nad celým procesom. Portál nájdete na stránke Reklamácie a vrátenia tovaru.
Peniaze za vrátený tovar Vám budú zaslané späť prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

 • Pokiaľ sa rozhodnete tovar vrátiť na predajni, cez portál RETINO Vašu požiadavku zaregistrujeme a peniaze zašleme do 14 dní na Váš účet.
 • Vrátený tovar musí byť kompletný, ako bol dodaný (vrátane originálne pripevnených visačiek) a nesmie niesť žiadne známky poškodenia alebo nosenia.
 • Tovar objednaný cez dopravcu na Slovensko je nutné zasielať na nižšie uvedenú adresu do Letovíc.
 • Tovar nezasielajte na dobierku!
 • V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (teda na nákupnom doklade je uvedené Vaše IČO), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.
 • Pre zákazníkov z krajín mimo Českú republiku vraciame peniaze iba prevodom na účet.

Tovar nám doručte na adresu:

Sklad KLIMATEX a.s.
Pražská 55A
679 61 Letovice
Česká republika

Výmeny tovaru nie sú možné. Pokiaľ potrebujete inú veľkosť alebo farbu, zašlite tovar späť a urobte novú objednávku.